Các bài viết với từ khóa: "kinh phật địa tạng"

  • Kinh Phật Địa Tạng Bổn Nguyện Cực Hay – Ý Nghĩa sâu sắc

    KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Hòa thượng Thích Trí Thoát tụng   Lạy đấng Tam giới, Con nay quy mạng mười phương Phật Con nay phát nguyện rộng lớn thọ trì Kinh Địa-Tạng…

    Xem chi tiết»
  • Kinh Phật Địa Tạng Bổn Nguyện Cực Hay – Ý Nghĩa sâu sắc

    KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Hòa thượng Thích Trí Thoát tụng   – Trang web xem kinh ĐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN : http://www.daophatngaynay.com/vn/files/file-nen/K11_kinh_dia_tang_gia_co_bia_981077193.pdf?fbclid=IwAR2qe32Qkn1P2tcpzV28hgdQbuqRyPbWSGZRw2gHxNWDGkb1Od6aXdmZ3RI   Lạy đấng Tam giới, Con nay quy mạng mười phương Phật…

    Xem chi tiết»